TCM Akupunktur

TCM står för Traditional Chinese Medicine. TCM innefattar akupunktur, kinesisk massage, örtläkekonst och qigong (meditativ rörelse). Akupunkturen för människor har funnits i cirka 4000 år och för djur i cirka 2000 år.

Inom TCM strävar men efter helhet och balans i kroppens egna energisystem. Detta energisystem består av kanaler så kallade meridianer där energin Qi skall flöda fritt. Det finns många orsaker till sjukdom eller obalans i kroppens energisystem. Vi kan till exempel utsättas för yttre våld, lokalt, som ger stagnation av Qi och blod, vilket orsakar smärta. Genom att lösa stagnationen får vi igång cirkulationen och då försvinner smärtan. Känslor är också energi och eftersom de är subtila har de stor påverkan på Qi’s rörelse. Får vi inte hjälp att bearbeta /behandla dessa kan det så småningom leda till psykiska eller fysiska symtom. Stress och sorg är bra exempel på detta. Obalanserna i flödet regleras genom att stimulera specifika punkter på meridianerna. Både symptom och orsak behandlas och ger därför ett hållbart resultat.

Vid akupunktur behandling används sterila engångsnålar och antalet varierar beroende på symtom. Max 12 nålar /behandling. Dessa sitter 15-20 min. Skulle det av någon anledning inte gå att nåla din häst eller hund använder jag mig av akupressur istället. Behandlingen ökar kroppens förmåga att självläka.

Exempel på tillstånd som kan behandlas med akupunktur/ Moxa:

DSC_0086- Smärta
- Förebyggande; stärker immunförsvaret
- Trötta & Ömma muskler
- Ledbesvär
- Stress
- Mag- och tarmbesvär, förstoppning och diarré
- Trötthet, sömnbesvär
- Hudproblem och allergier
- Muskelskador
- Ödem
- Depression och oro
- Hosta
- Hältor

Vid konvalescens hjälper akupunktur till att hålla blodcirkulationen igång och magen och musklerna aktiva.